Multifunkčné poľnohospodárstvo

Informácie o projekte Žiadateľ: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Cieľ projektu : Zvýšenie informovanosti o možnostiach multifunkčného poľnohospodárstva a nástrojoch trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Výsledky: Prostredníctvom prezentácií a workshopov organizovaných pre rozdielnu vekovú kategóriu uchádzačov sa preferovali témy zamerané hlavne na možnosti financovania poľnohospodárstva pomocou štrukturálnych fondov, písanie projektov, poľnohospodárstvo a ochrana… Pokračovať v čítaní Multifunkčné poľnohospodárstvo

Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Euroregión Neogradiensis Lučenec a ďalšími partnermi projektu sú: ZR-JS RRA Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. a NEOGRADIENSIS Régió Egyesület Salgótarján z MR. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok… Pokračovať v čítaní Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti

Implementácia projektu s názvomImplementácia projektu s názvom

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Ipeľský Euroregión a ďalšími partnermi projektu sú: Ipoly Euroregió/MR/, Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron, Obec Čeláre, Obec Kiarov, Obec Vrbovka, Obec Kováčovce, Obec Őrhalom/MR/, Obec Hugyag,/MR/ Obec Ludányhalászi Község/MR/, Szécsény Város Önkormányzata/MR/. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému… Pokračovať v čítaní Implementácia projektu s názvomImplementácia projektu s názvom

Štúdia uskutočniteľnosti na sprevádzkovanie železnice v Ipeľskej doline/Megvalósíthatósági tanulmány

https://rrapoiplie.sk/foto/25_konferencia.jpg Naša agentúra je vedúcim cezhraničným partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Neogradiensis Régió Egyesület – Združenie Región Neogradiensis a ďalšími partnermi projektu sú: Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht./Rozvojová agentúra Novohradskej župy Kht., Region Neogradiensis z.p.o. ,Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov,. Projekt bol podaný v rámci výzvy Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika… Pokračovať v čítaní Štúdia uskutočniteľnosti na sprevádzkovanie železnice v Ipeľskej doline/Megvalósíthatósági tanulmány

Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban / Integrovaný rozvoj cestovného ruchu

Naša agentúra je cezhraničným partnerom projektu. Žiadateľom projektu Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA a ďalšími partnermi projektu sú: Abaúj Térségi Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Regionálna rozvojová agentúra Šaľa, Regionálna rozvojová agentúra Južný región. Projekt bol podaný v rámci výzvy… Pokračovať v čítaní Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban / Integrovaný rozvoj cestovného ruchu

Implementácia partnerského projektu s názvom : na bicykli, popri ipli

Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov. Projekt je zameraný na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklistického chodíka od prameňa po ústie rieky Ipeľ. Jeho hlavným cieľom je spracovanie technicko – ekonomickej štúdie, ktorá zvažuje možnosti… Pokračovať v čítaní Implementácia partnerského projektu s názvom : na bicykli, popri ipli

Implementácia partnerského projektu s názvom : učme sa tvoriť a reagovať

Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov. Projekt prispieva spoluprácou kultúrnych inštitúcoí k rozvoju tvorivého potencionálu a uplatnenia mladých ľudí v Euroregióne. Cieľom projektu je zorganizovať nové podujatia pre deti, mládež a dospelých, ktoré… Pokračovať v čítaní Implementácia partnerského projektu s názvom : učme sa tvoriť a reagovať

Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis

Implementácia partnerského projektu s názvom: Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov. Globálny strategický cieľ: zavedenie komplexného spôsobu propagácie v Euroregióne v prospech obyvateľov územia a členov združenia… Pokračovať v čítaní Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis

HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP

Projekt HUSK /0901/1.6.2/0231 „SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI“ PARTNERI PROJEKTU Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poplia, Veľký Krtíš, SK. Cezhraničný partner: Neumann János Középsiskola és Kollégiu, Eger, HU. Partneri projektu: Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont, Rimavská Sobota, SK. Agria Térségi Integrált Szakképzési… Pokračovať v čítaní HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP