SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Výstavba ipeľského mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk – ORG-EMP Začiatkom roka 2023 povodňová situácia síce na týždne zablokovala pokračovanie výstavby mosta a ciest, ktoré vedú k mostu, realizácie investície sa nedostala do výrazného omeškania. Plánovaný termín ukončenia investičných prác nie je ohrozený. Výstavba mosta sa dostala do ďalšej dôležitej etapy. Začiatkom decembra 2022 sa zabetónovala… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

TAPE ORG-EMP

Názov TAPE: Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa Krátky názov: ORG-EMP Partneri TAPE: Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (HU) Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Trvanie TAPE: 44 mesiacov Celkový rozpočet: 6 388 004,73 € Cieľom územného akčného plánu je obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž strednej časti rieky.… Pokračovať v čítaní TAPE ORG-EMP

SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy. Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/016 Education

SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí Začala sa realizácia projektu s názvom ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Ipeľské Predmostie (ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí). Projekt je súčasťou cezhraničného územného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti (TAPE ORG-EMP). V projekte, ktorý sa realizuje v rámci Programu… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

Rozvoj výrobných kapacít v Nagyoroszi / Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi Stredná odborná škola v Šahách dňa 3. júna 2022 slávnostne odovzdala do užívania študentom a ich pedagógom odborné dielne, ktoré boli zmodernizované s finančnou podporou Európskej únie z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu). V ostatnom čase sa v regióne… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

Odhodlanie, chuť a vytrvalá práca postupne prináša výsledky Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Za sebou máme súčasne náročný aj úspešný rok 2022, a vstupujeme do posledného roka realizácie TAPE. Jedná sa… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Dňa 29.11.2022 došlo k osadeniu oceľovej nosnej konštrukcie ipeľského mosta. Začínajú sa stavebné práce na moste cez Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

Rozvoj ekologického stavebníctva a vytváranie pracovných príležitostí na strednom Poiplí Dňa 14. júla 2022 sa končí projekt s názvom: ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056) realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) slávnostným odovzdaním novej prevádzkovej haly spoločnosti GREEN-GOES Kft. v meste Balassagyarmat (Maďarsko). Vďaka realizácii projektu sa rozšírili… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

TAPE JOBS

Názov TAPE: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve Krátky názov: JOBS Partneri TAPE: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány Začiatok realizácia projektu: 01. 07. 2019 Koniec realizácie projektu: 30.06. 2023 Trvanie TAPE: 48 mesiacov Celkový rozpočet: 4 681 156,16 € Územie TAPE patrí medzi… Pokračovať v čítaní TAPE JOBS