Multifunkčné poľnohospodárstvo

Informácie o projekte

Žiadateľ: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Cieľ projektu : Zvýšenie informovanosti o možnostiach multifunkčného poľnohospodárstva a nástrojoch trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Výsledky: Prostredníctvom prezentácií a workshopov organizovaných pre rozdielnu vekovú kategóriu uchádzačov sa preferovali témy zamerané hlavne na možnosti financovania poľnohospodárstva pomocou štrukturálnych fondov, písanie projektov, poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia, agroturistika a vidiecka turistika, pestovanie a spracovanie liečivých rastlín, využívanie alternatívnych zdrojov energie, úlohy marketingu v predajnosti poľnohospodárskych produktov a iné.

Krátke zhrnutie uvedených tém sa stalo obsahom brožúrky, ktorú si môžete pozrieť. Veríme, že pomocou tejto publikácie sa nám podarí vzbudiť Váš záujem o multifunkčné poľnohospodárstvo, ktoré môže poslúžiť k celkovému rozvoju nášho regiónu.

Projekt finančne podporil: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Diskusia(0)