HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP

Projekt HUSK /0901/1.6.2/0231 „SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI“ PARTNERI PROJEKTU Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poplia, Veľký Krtíš, SK. Cezhraničný partner: Neumann János Középsiskola és Kollégiu, Eger, HU. Partneri projektu: Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont, Rimavská Sobota, SK. Agria Térségi Integrált Szakképzési… Pokračovať v čítaní HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP

HUSK Protipovodňové opatrenia

Spoločná protipovodňová ochrana Stredného Poiplia HUSK/1001/2.2./0001 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia od začiatku mája 2012 realizuje ďalší projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007- 2013 ako cezhraničný partner. Vedúcim partnerom z Maďarska je Ipoly – Táj Területfejlesztési Társulás (Spoločnosť pre rozvoj regiónu Ipeľského územia). Aktivity projektu sú zamerané… Pokračovať v čítaní HUSK Protipovodňové opatrenia

Poľovnícky a lesnícky klaster

https://rrapoiplie.sk/foto/94_. Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster Vadászati és Erdészeti Klaszter Poľovnícky a lesnícky klaster Kód pojektu: HUSK/1001/1.1.2/0022 Partneri projektu Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.) Vezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná… Pokračovať v čítaní Poľovnícky a lesnícky klaster

CEZHRANIČNÝ VÝSKUM PRÍLEŽITOSTÍ ROZVOJA VIDIEKA

https://rrapoiplie.sk/foto/96_Projekt_V4.jpg Región Poiplia na oboch stranách hranice tradične patrí medzi poľnohospodárske územia s dobrými klimatickými podmienkami, pôdnym fondom a veľkým potenciálom pre rastlinnú a živočíšnu výrobu. V minulosti prosperujúca poľnohospodárska prvovýroba v minulosti zamestnávala veľké množstvo ľudí. V súčasných zmenených podmienkach sa zameriava zväčša na pestovanie plodín s vyššou dotáciou (energetické plodiny a pod.) a… Pokračovať v čítaní CEZHRANIČNÝ VÝSKUM PRÍLEŽITOSTÍ ROZVOJA VIDIEKA

EAST-WEST EUROPEAN NETWORK

Dátum realizácie 01/08/2015 – 30/06/2017 Partneri projektu 1.Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Slovakia 2.Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, Hungary 3.Associazione III Millennio, Italy 4.Ayuntamiento de La Palma Del Condado, Spain 5.Reformed Curch Romania 6.Instytut Równowagi spoleczno-ekonomicznej Gdynia, Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących Spytkowice, Poland, Poland 7.Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Hungary 8.Razvojna agencija Grada Slavonskog… Pokračovať v čítaní EAST-WEST EUROPEAN NETWORK

SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Most Svätej Barbory je hotový! Krátky film o priebehu realizácie výstavby mosta je dostupný: v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=-rbq0wiIO2Y v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=99x5oEzyPno v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=DcHdpQKvbG4   Nosný projekt TAPE bol zameraný na podporu cezhraničnej pracovnej mobility pomocou obnovy ipeľského mosta medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk (Hit the road!). Investícia s celkovým rozpočtom 7 649 438,15 € okrem 51,3 metra dlhého… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

TAPE ORG-EMP

  Územný akčný plán zamestnanosti podporil cezhraničný územný rozvoj pozdĺž rieky Ipeľ Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (RRA Poiplie) v spolupráci s partnerom z Maďarska Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (ITTT) ukončujú realizáciu územného akčného plánu TAPE ORG-EMP v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jedná sa o novú formu cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej sa paralelne realizovali… Pokračovať v čítaní TAPE ORG-EMP