HUSK Protipovodňové opatrenia

Spoločná protipovodňová ochrana Stredného Poiplia HUSK/1001/2.2./0001 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia od začiatku mája 2012 realizuje ďalší projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007- 2013 ako cezhraničný partner. Vedúcim partnerom z Maďarska je Ipoly – Táj Területfejlesztési Társulás (Spoločnosť pre rozvoj regiónu Ipeľského územia). Aktivity projektu sú zamerané… Pokračovať v čítaní HUSK Protipovodňové opatrenia

Poľovnícky a lesnícky klaster

https://rrapoiplie.sk/foto/94_. Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster Vadászati és Erdészeti Klaszter Poľovnícky a lesnícky klaster Kód pojektu: HUSK/1001/1.1.2/0022 Partneri projektu Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.) Vezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná… Pokračovať v čítaní Poľovnícky a lesnícky klaster

CEZHRANIČNÝ VÝSKUM PRÍLEŽITOSTÍ ROZVOJA VIDIEKA

https://rrapoiplie.sk/foto/96_Projekt_V4.jpg Región Poiplia na oboch stranách hranice tradične patrí medzi poľnohospodárske územia s dobrými klimatickými podmienkami, pôdnym fondom a veľkým potenciálom pre rastlinnú a živočíšnu výrobu. V minulosti prosperujúca poľnohospodárska prvovýroba v minulosti zamestnávala veľké množstvo ľudí. V súčasných zmenených podmienkach sa zameriava zväčša na pestovanie plodín s vyššou dotáciou (energetické plodiny a pod.) a… Pokračovať v čítaní CEZHRANIČNÝ VÝSKUM PRÍLEŽITOSTÍ ROZVOJA VIDIEKA

EAST-WEST EUROPEAN NETWORK

Dátum realizácie 01/08/2015 – 30/06/2017 Partneri projektu 1.Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Slovakia 2.Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, Hungary 3.Associazione III Millennio, Italy 4.Ayuntamiento de La Palma Del Condado, Spain 5.Reformed Curch Romania 6.Instytut Równowagi spoleczno-ekonomicznej Gdynia, Fundacja Instytut Działań Edukacyjno Aktywizujących Spytkowice, Poland, Poland 7.Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Hungary 8.Razvojna agencija Grada Slavonskog… Pokračovať v čítaní EAST-WEST EUROPEAN NETWORK

SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Výstavba ipeľského mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk – ORG-EMP Začiatkom roka 2023 povodňová situácia síce na týždne zablokovala pokračovanie výstavby mosta a ciest, ktoré vedú k mostu, realizácie investície sa nedostala do výrazného omeškania. Plánovaný termín ukončenia investičných prác nie je ohrozený. Výstavba mosta sa dostala do ďalšej dôležitej etapy. Začiatkom decembra 2022 sa zabetónovala… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

TAPE ORG-EMP

Názov TAPE: Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa Krátky názov: ORG-EMP Partneri TAPE: Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (HU) Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Trvanie TAPE: 44 mesiacov Celkový rozpočet: 6 388 004,73 € Cieľom územného akčného plánu je obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž strednej časti rieky.… Pokračovať v čítaní TAPE ORG-EMP

SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy. Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/016 Education