SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy. Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/016 Education

SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí Začala sa realizácia projektu s názvom ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Ipeľské Predmostie (ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí). Projekt je súčasťou cezhraničného územného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti (TAPE ORG-EMP). V projekte, ktorý sa realizuje v rámci Programu… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

Rozvoj výrobných kapacít v Nagyoroszi / Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi Stredná odborná škola v Šahách dňa 3. júna 2022 slávnostne odovzdala do užívania študentom a ich pedagógom odborné dielne, ktoré boli zmodernizované s finančnou podporou Európskej únie z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu). V ostatnom čase sa v regióne… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

O priebehu výstavby Szent-Iványiho mosta sme pripravili: krátky film: v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=UZZJM8bGWVA v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=52yW10q9quU v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=FYDY7Yfp2v8 prospekt: Skladačka 3xA4 – Poiplie_po oprave Publikácia Ipeľský most Vrbovka nástenný kalendár: v slovenskom jazyku: Kalendár_Vrbovka SK v maďarskom jazyku: Ipoly-híd naptár   Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporila cezhraničná pracovná mobilita, došlo… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Bližšie informácie o priebehu a ukončení stavebných prác nájdete v dokumente: Významné míľniky výstavby ipeľského mosta a cesty Vrbovka-Őrhalom dec. 2023 Aktualizovaná tabuľa Vrbovka dec.2023 Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Rôzne projekty

Zoznam rôznych projektov realizovaných našou RRA Poiplie: EACEA Dolinka EACEA Sávoly – HU EACEA Opatovská Nová Ves EACEA Bušince MAS Obec Dolinka, monitorovacia správa EACEA Vlachova Lhota EACEA Veľké Dravce Realizácia projektu EACEA okrúhl stôl EACEA Šávoľ Úrad vlády, projekt pre Bušince RRA, Ipoly menti kavalkád EACEA Čebovce EACEA Nenince Bethlen Gábor alap/HU, Občianske združenie… Pokračovať v čítaní Rôzne projekty

SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

Rozvoj ekologického stavebníctva a vytváranie pracovných príležitostí na strednom Poiplí Dňa 14. júla 2022 sa končí projekt s názvom: ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056) realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) slávnostným odovzdaním novej prevádzkovej haly spoločnosti GREEN-GOES Kft. v meste Balassagyarmat (Maďarsko). Vďaka realizácii projektu sa rozšírili… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

TAPE JOBS

Názov TAPE: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve Krátky názov: JOBS Partneri TAPE: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány Začiatok realizácia projektu: 01. 07. 2019 Koniec realizácie projektu: 30.06. 2023 Trvanie TAPE: 48 mesiacov Celkový rozpočet: 4 681 156,16 € Územie TAPE patrí medzi… Pokračovať v čítaní TAPE JOBS