Implementácia partnerského projektu s názvom : učme sa tvoriť a reagovať

Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov.

Projekt prispieva spoluprácou kultúrnych inštitúcoí k rozvoju tvorivého potencionálu a uplatnenia mladých ľudí v Euroregióne. Cieľom projektu je zorganizovať nové podujatia pre deti, mládež a dospelých, ktoré podporujú rozvoj ich tvorivosti, sebaprezentáciu a schopnosť reagovať na nečakané situácie rozvíjať tvorivý potencionál.
Diskusia(0)