Významný míľnik územného rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie)  ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Za sebou máme súčasne náročné aj úspešné 4,5 roky tvrdej práce s významným príspevkom rozvoja pohraničného územia. TAPE JOBS zahŕňa štyri integrované projekty realizované v rámci Programu… Pokračovať v čítaní Významný míľnik územného rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia

Slávnostné odovzdanie mosta Vrbovka – Őrhalom

Regionálna rozvojová agentúra ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most  (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG… Pokračovať v čítaní Slávnostné odovzdanie mosta Vrbovka – Őrhalom

SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/016 Education

SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

O priebehu výstavby Szent-Iványiho mosta sme pripravili: krátky film: v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=UZZJM8bGWVA v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=52yW10q9quU v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=FYDY7Yfp2v8 prospekt: Skladačka 3xA4 – Poiplie_po oprave Publikácia Ipeľský most Vrbovka nástenný kalendár: v slovenskom jazyku: Kalendár_Vrbovka SK v maďarskom jazyku: Ipoly-híd naptár   Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia sa podporila cezhraničná pracovná mobilita, došlo… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Bližšie informácie o priebehu a ukončení stavebných prác nájdete v dokumente: Významné míľniky výstavby ipeľského mosta a cesty Vrbovka-Őrhalom dec. 2023 Aktualizovaná tabuľa Vrbovka dec.2023 Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

Rozvoj ekologického stavebníctva a vytváranie pracovných príležitostí na strednom Poiplí Dňa 14. júla 2022 sa končí projekt s názvom: ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056) realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) slávnostným odovzdaním novej prevádzkovej haly spoločnosti GREEN-GOES Kft. v meste Balassagyarmat (Maďarsko). Vďaka realizácii projektu sa rozšírili… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

TAPE JOBS

Názov TAPE: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve Krátky názov: JOBS Partneri TAPE: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány Začiatok realizácia projektu: 01. 07. 2019 Koniec realizácie projektu: 30.06. 2023 Trvanie TAPE: 48 mesiacov Celkový rozpočet: 4 681 156,16 € Územie TAPE patrí medzi… Pokračovať v čítaní TAPE JOBS