SKHU/1802/3.1/016 Education

Úspešná slovensko-maďarská spolupráca v oblasti stavebného odborného vzdelávania Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Dôležitým projektom TAPE je projekt s názvom ,,Prispôsobenie odborného vzdelávania v stavebníctve k potrebám trhu práce“ (SKHU/1802/3.1/016 EDUCATION). Záverečné… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/016 Education

SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

Odhodlanie, chuť a vytrvalá práca postupne prináša výsledky Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie) zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Za sebou máme súčasne náročný aj úspešný rok 2022, a vstupujeme do posledného roka realizácie TAPE. Jedná sa… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/038 – CCP JOBS

SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

Dňa 29.11.2022 došlo k osadeniu oceľovej nosnej konštrukcie ipeľského mosta. Začínajú sa stavebné práce na moste cez Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom Regionálna rozvojová agentúra zastrešuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/010 Ride up! –Ipeľský most Vrbovka-Őrhalom

SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

Rozvoj ekologického stavebníctva a vytváranie pracovných príležitostí na strednom Poiplí Dňa 14. júla 2022 sa končí projekt s názvom: ,,Technologický rozvoj pre tvorbu pracovných miest a udržateľný rozvoj“ (SKHU/1802/3.1/056) realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu) slávnostným odovzdaním novej prevádzkovej haly spoločnosti GREEN-GOES Kft. v meste Balassagyarmat (Maďarsko). Vďaka realizácii projektu sa rozšírili… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/056 Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest v stavebníctve

TAPE JOBS

Názov TAPE: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve Krátky názov: JOBS Partneri TAPE: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány Začiatok realizácia projektu: 01. 07. 2019 Koniec realizácie projektu: 30.06. 2023 Trvanie TAPE: 48 mesiacov Celkový rozpočet: 4 681 156,16 € Územie TAPE patrí medzi… Pokračovať v čítaní TAPE JOBS