Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis

Implementácia partnerského projektu s názvom: Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis

Naša agentúra je partnerom projektu. Žiadateľom projektu je región Neogradiensis z.p.o. Projekt bol podaný v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu aktivít euroregiónov.

Globálny strategický cieľ: zavedenie komplexného spôsobu propagácie v Euroregióne v prospech obyvateľov územia a členov združenia

Špecifické ciele:
Rozvoj spolupráce slovenskej a maďarskej strany euroregiónu na spoločnej propagácii a prezentácii Euroregiónu.
Spoločná účasť na regionálnych, celonárodných a medzinárodných výstavach a podujatiach.

Cieľové skupiny:

– mestá a obce Euroregiónu ( s počtom obyvateľov cca 360 000)
– členovia Euroregionálnych združení
– potencionálni návštevnci Euroregiónu ( návštevníci výstav a podujatí)

Účasť na výstave: Herbst Senioren Viedeň 2009 – 11. – 14.11.2009

Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce slovenskej a maďarskej strany euroregiónu na spoločnej propagácii a prezentácii euroregiónu, ako aj na prípravu a aktualizáciu propagačných materiálov euroregiónu (tlačených materiálov, informačných tabúľ).
Diskusia(0)