Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti. Ministerstvo… Pokračovať v čítaní Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

MPRV SK chov sladkovodných rýb na Slovensku Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v… Pokračovať v čítaní Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

Zmena termínu hodnotiacich kôl

Informácia o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu… Pokračovať v čítaní Zmena termínu hodnotiacich kôl

Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj… Pokračovať v čítaní Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016. Príspevky majú súvisieť s… Pokračovať v čítaní Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

7. európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán, dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, organizuje Európsky výbor regiónov spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným… Pokračovať v čítaní 7. európsky samit regiónov a miest

Informácia pre samosprávy

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy totiž zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest. Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest po celom Slovensku,… Pokračovať v čítaní Informácia pre samosprávy

INFORMAČNÉ DNI – KA2

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÉ DNI k Výzve na predloženie návrhov projektov programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na rok 2016 Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa budú konať dňa 25. januára 2016… Pokračovať v čítaní INFORMAČNÉ DNI – KA2