Významný míľnik územného rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Stredného Poiplia vo Veľkom Krtíši (ďalej RRA Poiplie)  ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Za sebou máme súčasne náročné aj úspešné 4,5 roky tvrdej práce s významným príspevkom rozvoja pohraničného územia. TAPE JOBS zahŕňa štyri integrované projekty realizované v rámci Programu… Pokračovať v čítaní Významný míľnik územného rozvoja pohraničného územia stredného Poiplia

Slávnostné odovzdanie mosta Vrbovka – Őrhalom

Regionálna rozvojová agentúra ukončuje realizáciu projektov cezhraničného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom ekologického rozvoja stavebníctva (TAPE JOBS). Nosným projektom TAPE je výstavba mosta cez rieku Ipeľ a spojovacích ciest medzi obcou Vrbovka a obcou Őrhalom (HU). Projekt s názvom Príroda bez hraníc – ipeľský most  (Borderless Nature – Ipeľ/Ipoly Bridge) sa realizuje v rámci Programu spolupráce INTERREG… Pokračovať v čítaní Slávnostné odovzdanie mosta Vrbovka – Őrhalom

Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti. Ministerstvo… Pokračovať v čítaní Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

MPRV SK chov sladkovodných rýb na Slovensku Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v… Pokračovať v čítaní Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

Zmena termínu hodnotiacich kôl

Informácia o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017. Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu… Pokračovať v čítaní Zmena termínu hodnotiacich kôl

Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj… Pokračovať v čítaní Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016. Príspevky majú súvisieť s… Pokračovať v čítaní Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

7. európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán, dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, organizuje Európsky výbor regiónov spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným… Pokračovať v čítaní 7. európsky samit regiónov a miest