SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Most Svätej Barbory je hotový! Krátky film o priebehu realizácie výstavby mosta je dostupný: v slovenskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=-rbq0wiIO2Y v maďarskom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=99x5oEzyPno v anglickom jazyku: https://www.youtube.com/watch?v=DcHdpQKvbG4   Nosný projekt TAPE bol zameraný na podporu cezhraničnej pracovnej mobility pomocou obnovy ipeľského mosta medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk (Hit the road!). Investícia s celkovým rozpočtom 7 649 438,15 € okrem 51,3 metra dlhého… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

TAPE ORG-EMP

  Územný akčný plán zamestnanosti podporil cezhraničný územný rozvoj pozdĺž rieky Ipeľ Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia (RRA Poiplie) v spolupráci s partnerom z Maďarska Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (ITTT) ukončujú realizáciu územného akčného plánu TAPE ORG-EMP v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jedná sa o novú formu cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej sa paralelne realizovali… Pokračovať v čítaní TAPE ORG-EMP

SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy. Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí Začala sa realizácia projektu s názvom ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Ipeľské Predmostie (ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí). Projekt je súčasťou cezhraničného územného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti (TAPE ORG-EMP). V projekte, ktorý sa realizuje v rámci Programu… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

Rozvoj výrobných kapacít v Nagyoroszi / Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi Stredná odborná škola v Šahách dňa 3. júna 2022 slávnostne odovzdala do užívania študentom a ich pedagógom odborné dielne, ktoré boli zmodernizované s finančnou podporou Európskej únie z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu). V ostatnom čase sa v regióne… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/026 MANU_N