SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

Výstavba ipeľského mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk – ORG-EMP Začiatkom roka 2023 povodňová situácia síce na týždne zablokovala pokračovanie výstavby mosta a ciest, ktoré vedú k mostu, realizácie investície sa nedostala do výrazného omeškania. Plánovaný termín ukončenia investičných prác nie je ohrozený. Výstavba mosta sa dostala do ďalšej dôležitej etapy. Začiatkom decembra 2022 sa zabetónovala… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/009 Hit the road! – Ipeľský most Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk

TAPE ORG-EMP

Názov TAPE: Organický cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa Krátky názov: ORG-EMP Partneri TAPE: Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás (HU) Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Trvanie TAPE: 44 mesiacov Celkový rozpočet: 6 388 004,73 € Cieľom územného akčného plánu je obnoviť bývalé organické vzťahy v regióne a tak zabezpečiť hospodársky rozvoj pozdĺž strednej časti rieky.… Pokračovať v čítaní TAPE ORG-EMP

SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

Dňa 30. júna 2022 v meste Balassagyarmat (HU) sa konalo záverečné podujatie projektu. Vďaka realizácie projektu sa vytvorili nové ubytovacie kapacity pre zamestnancov malých a stredných podnikov v regióne a posilnili sa cezhraničné obchodné vzťahy. Zhrnutie 1. Ipeľ – Ipoly Expo Dňa 13. augusta 2021 so začiatkom o 9:30 hod. usporiadalo Ochranárske a kultúrne združenie… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/025 ACCO_EMP

SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí Začala sa realizácia projektu s názvom ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Ipeľské Predmostie (ORG EMP – Rozvoj výrobných kapacít v Ipeľskom Predmostí). Projekt je súčasťou cezhraničného územného akčného plánu zameraného na zvyšovanie zamestnanosti (TAPE ORG-EMP). V projekte, ktorý sa realizuje v rámci Programu… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP

SKHU/1802/3.1/026 MANU_N

Rozvoj výrobných kapacít v Nagyoroszi / Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi Stredná odborná škola v Šahách dňa 3. júna 2022 slávnostne odovzdala do užívania študentom a ich pedagógom odborné dielne, ktoré boli zmodernizované s finančnou podporou Európskej únie z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu). V ostatnom čase sa v regióne… Pokračovať v čítaní SKHU/1802/3.1/026 MANU_N