Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti http://www.apa.sk/vyzvy-na-predkladanie-zonfp Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre: Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry… Pokračovať v čítaní Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov… Pokračovať v čítaní Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

PRV Širokopásmy internet

vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_z_programu_rozvoja_vidieka_slovenskej_republiky_2007_2013