Založenie

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia bola zaregistrovaná Rozhodnutím Krajského Úradu v Banskej Bystrici Odboru všeobecnej vnútornej správy do registra záujmových združení právnických osôb dňa 6.6.2003, rozhodnutím č. 2003/05932 na dobu neurčitú. Dňa 1.7.2003 bola zaradená do Integrovanej siete RRA v Slovenskej Republike

PRÁVNA FORMA : ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB
Pôsobnosť agentúry: región Stredné Poiplie

Hlavným cieľom združenia je pomáhať rozvíjať región, prispieť k zlepšeniu sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Stredného Poiplia, podporiť ekonomickú aktivizáciu a realizáciu rozvojových programov v súlade s Národným rozvojovým plánom so zameraním na plnenie úloh Operačného plánu – základná infraštruktúra, sektorové operačné plány a Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Veľký Krtíš ďakuje za dobrú spoluprácu všetkým spolupracujúcim organizáciám, samosprávam aj fyzickým osobám v roku 2014 a verí, že aj v nasledujúcom roku 2015 sa podarí vďaka čerpaniu eurofondov zvyšovať celkový rozvoj regiónu stredného Poiplia.. Pre všetkých je tu RRA aj v novom roku pripravená pomáhať všetkým, ktorí požiadajú o jej odbornú pomoc.