TAPE JOBS

Názov TAPE: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve
Krátky názov: JOBS
Partneri TAPE:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány
Začiatok realizácia projektu: 01. 07. 2019
Koniec realizácie projektu: 30.06. 2023
Trvanie TAPE: 48 mesiacov
Celkový rozpočet: 4 681 156,16 €

Územie TAPE patrí medzi menej rozvinuté prihraničné oblasti. Na oboch stranách hranice je podobná ekonomická a sociálna situácia obyvateľstva. Aktivity projektu sa realizujú na území okresov Veľký Krtíš a Balassagyarmat (HU), pričom pozitívny rozvojový vplyv projektu zasahuje oveľa širší okruh obyvateľstva žijúceho v cezhraničnom území.

V rámci TAPE sa realizujú 4 projekty za účasti 4 partnerov zo Slovenska a 3 z Maďarska:

– CCP-JOBS projekt zabezpečuje koordináciu a komunikáciu celého TAPE

– Projekt s názvom Ride Up! Je zameraný na výstavbu mosta a spojovacích ciest medzi obcami Vrbovka (SK) – Őrhalom (HU). Dostupnosť regiónu je jedným z hlavných predpokladov rozvoja zamestnanosti. Cez most sa značne skráti čas a výdavok na cestovanie, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie mobily pracovnej sily. Realizácia projektu z dlhodobého hľadiska bude mať oveľa väčší prínos pre región v oblasti rozvoja podnikateľských aktivít, rozvoja turizmu a inštitucionálnej spolupráce.

– Aktivity zamerané na vytvorenie nových pracovných príležitostí prostredníctvom rozšírenia ekologickej výroby a služieb v stavebníctve sa realizujú v rámci podnikateľského projektu so silným aspektom v oblasti ochrany a udržateľnosti životného prostredia.

– Na Spojenej škole v Modrom Kameni sa vytvorí tréningové centrum s následným zabezpečením praktickej výchovy v oblasti stavebníctva. V rámci projektu maďarský partner zabezpečí obchodné poradenstvo a podporu spolupráce podnikov pôsobiacich v cieľovom území.

Realizácia uvedených projektov TAPE prispeje ku kohézie cezhraničného územia a zároveň očakávame, že podporí aj hospodársky rast v našom regióne.

Projekt je spolufinancovaný z
Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie

TAPE megnevezés:
Új munkahelyek teremtése az Ipoly völgyében építőipari környezetbarát fejlesztések által
Rövid cím: JOBS TAPE
TAPE Partnerek:
Középső Ipoly-mente Területfejlesztési Ügynökség
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (HRFA)
TAPE megvalósítás: 48 hónap
Összkölségvetés: 4 681 156,16 €

Az érintett szlovák-magyar határ-menti régió a kevésbé fejlett térségek közé tartozik. A térség az államhatár mindkét oldalán hasonló gazdasági és szociális képet mutat. A cselekvési terv (TAPE) célterülete elsősorban a Nagykürtösi járás (Veľký Krtíš) és a Balassagyarmati járás területe, de a pályázati eredmények hatásai ettől jelentősen nagyobb területre vonatkoznak. A TAPE több mint 107 ezer a határ-menti térségben élő lakost érint.

A JOBS TAPE akcióterv keretén belül 4 pályázat megvalósítására kerül sor 4 szlovákiai és 3 magyarországi partner közreműködésével:
– A CCP-JOBS projekt biztosítja a teljes TAPE koordinációját és kommunikációját, valamint üzleti tanácsadást és támogatást biztosít a célterületen működő vállalatok közötti együttműködéshez.
– A Ride Up! című projekt középpontjában új Ipoly-híd és a hídhoz vezető utak megépítése/felújítása áll Ipolyvarbó (Vrbovka (SK) ös Őrahalom (HU) térségében. A régió megközelíthetősége a foglalkoztatás fejlesztésének egyik fő előfeltétele. Az új hídon keresztül csökken az utazási idő, ezáltal az utazási költségek is mérséklődnek, ami pozitív hatással lesz a munkaerő mobilitás és a foglalkoztatottság növekedésére is. A projekt megvalósítása hosszú távon további fejlesztési hatásokat generál majd elsősorban a turizmus, az üzleti, intézményes, kulturális, oktatási és szociális együttműködés terén.
– A fenntartható és minőségi foglalkoztatás növelését a térségben stabilan működő építőipari cégekben megvalósulandó környezetbarát kapacitásnöveléssel és a gazdasági szereplők aktív együttműködésével kívánjuk elérni. Az új munkahelyeket létrehozó helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése keretén belül Balassagyarmaton a GREEN GOES K.f.t.-nél és Nagykürtösön a J-Stav s.r.o cégeknél a környezetvédelmi és fenntarthatósági követelményeknek megfelelő építőipari beruházásokra és új munkahelyek kialakítására kerül sor.
– A foglalkoztatottság növelését a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő építőipari gyakorlati képzés biztosításával kívánjuk elérni, amely esélyt teremt elsősorban a hátrányos helyzetű állástalanok, munkavállalók, vagy szakma-váltók foglalkoztatására a határ mindkét oldalán. Az építőipari gyakorlati képzésre a kékkői (Modrý Kameň) Összevont Szakközépiskolában, az erre a célra kialakított képzési központban kerül sor a projekt partner HRFA közreműködésével. A projekt pozitív változást hoz a térség építőipari szakközépiskola diákjai és pedagógusai a térségben működő építőipari vállalkozások, a vállalkozásindítás iránti érdeklődők, valamint a mikro, kis és közepes vállalkozások számára is.

A JOBS TAPE keretén belül megvalósított projektek együttesen járulnak hozzá a határtérség kohéziójának erősítéséhez és nagyban támogatják a régió gazdasági növekedését is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

Kurtos_cikk_2020__november