Rôzne projekty

Zoznam rôznych projektov realizovaných našou RRA Poiplie:

 • EACEA Dolinka
 • EACEA Sávoly – HU
 • EACEA Opatovská Nová Ves
 • EACEA Bušince
 • MAS Obec Dolinka, monitorovacia správa
 • EACEA Vlachova Lhota
 • EACEA Veľké Dravce
 • Realizácia projektu EACEA okrúhl stôl
 • EACEA Šávoľ
 • Úrad vlády, projekt pre Bušince
 • RRA, Ipoly menti kavalkád
 • EACEA Čebovce
 • EACEA Nenince
 • Bethlen Gábor alap/HU, Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov
 • Environmentálny fond 1, obec Kiarov
 • Bethlen Gábor alap/HU, RRA
 • Environmentálny fond 2, obec Kiarov
 • Environmentálny fond 3, obec Kiarov
 • Environmentálny fond, obec Bušince
 • Environmentálny fond, obec Kamenné Kosihy