Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia domu smútku a vybudovanie oddychovej zóny v obci Chrťany

Ministerstvo financií SR – Rekonštrukcia domu smútku a vybudovanie oddychovej zóny v obci Chrťany