Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016. Príspevky majú súvisieť s… Pokračovať v čítaní Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

7. európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán, dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, organizuje Európsky výbor regiónov spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným… Pokračovať v čítaní 7. európsky samit regiónov a miest

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na… Pokračovať v čítaní VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania

Informácia pre samosprávy

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy totiž zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest. Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest po celom Slovensku,… Pokračovať v čítaní Informácia pre samosprávy

INFORMAČNÉ DNI – KA2

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÉ DNI k Výzve na predloženie návrhov projektov programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na rok 2016 Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa budú konať dňa 25. januára 2016… Pokračovať v čítaní INFORMAČNÉ DNI – KA2

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Dátum vyhlásenia: 07. 12. 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia… Pokračovať v čítaní Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok… Pokračovať v čítaní Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016… Pokračovať v čítaní Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku