INFORMAČNÉ DNI – KA2

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÉ DNI k Výzve na predloženie návrhov projektov programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na rok 2016 Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa budú konať dňa 25. januára 2016 v Košiciach a dňa 27. januára 2016 v Bratislave.
Pozvánku a program nájdete na : http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22

Účasť je potrebné potvrdiť zaregistrovaním sa najneskôr do 18. 1. 2016