7. európsky samit regiónov a miest

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte nám využiť túto príležitosť a pozvať Vás na 7. Európsky samit regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave.

Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, organizuje Európsky výbor regiónov spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom SR Bratislavou. Pod názvom „Investovať a spájať“ sa stretnú vrcholní európski predstavitelia na všetkých úrovniach riadenia, ako i zástupcovia súkromného a verejného sektora, aby spoločne diskutovali o tom, ako dosiahnuť udržateľný rast prostredníctvom intenzívnejšej interakcie myšlienok, miest, zdrojov a Európanov.

Cieľom samitu je identifikovať prekážky a hľadať riešenia pre investície s hlavným cieľom vytvoriť podnikateľského ducha v európskych mestách a regiónoch. Starostovia, predsedovia a ostatní miestni lídri sú politicky motivovaní dosahovať tento cieľ, ktorý je jednou z ich najvyšších priorít. Očakáva sa, že na samite a jeho sprievodných podujatiach a výstavách sa zíde viac ako 700 účastníkov. Ďalšie informácie a pravidelne aktualizované údaje o samite nájdete na internetovej stránke: