Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018. Materiál definuje strategické zámery odzrkadľujúce súčasné potreby a vzťahy a zároveň navrhuje riešenie potrieb verejnej správy a mimovládneho neziskového sektora.

K predmetnému návrhu akčného plánu bola na 10. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie dňa 10.12.2015 otvorená verejná diskusia, ktorá potrvá do 10. januára 2016.