Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraných na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje… Pokračovať v čítaní Operačný program Kvalita životného prostredia

Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). O finančné prostriedky vo výške 200 miliónov eur sa môžu uchádzať všetci účastníci s kvalitnými stratégiami z prvého kola. Podpora okresov prístupom zdola-nahor – regióny si samy zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom – rozdelia si 200 miliónov eur Cieľom… Pokračovať v čítaní Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Ministerstvo financií oznamuje, že v súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016. V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj… Pokračovať v čítaní Žiadosti o dotácie a vyjadrenie Ministerstva financií

Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/v Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? Ako pomohli eurofondy môjmu mestu? To je téma súťaže o najlepší videospot a videoreportáž, ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásil Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie v SR. Študenti môžu svoje práce zasielať do konca mája 2016. Príspevky majú súvisieť s… Pokračovať v čítaní Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov: Ako pomohli eurofondy môjmu mestu?