Informácia pre samosprávy

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy totiž zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest. Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest po celom Slovensku,… Pokračovať v čítaní Informácia pre samosprávy

INFORMAČNÉ DNI – KA2

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÉ DNI k Výzve na predloženie návrhov projektov programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na rok 2016 Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa budú konať dňa 25. januára 2016… Pokračovať v čítaní INFORMAČNÉ DNI – KA2

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok… Pokračovať v čítaní Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016… Pokračovať v čítaní Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre celoslovenský katalóg jedinečností, do ktorých majú byť zahrnuté najzaujímavejšie artefakty hmotného a nehmotného dedičstva, ako aj prírodné výtvory. Naša agentúra, na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, získava a spracováva údaje o jedinečnostiach nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš. Vychádzame z predpokladu, že každá  obec a… Pokračovať v čítaní REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na ďalšom seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa tentoraz uskutoční 3.11.2015 v hoteli Kaskády v Sliači. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci… Pokračovať v čítaní Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

školenia pre MNO

Znovu otvárame prihlasovanie na bezplatné školenia pre MNO znovu otvárame prihlasovanie na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy: · projektový manažment (1. a 2. časť) · finančný manažment (1. a 2. časť) · základy verejného obstarávania Ako viacerí viete, pre zdĺhavé posudzovanie súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, sme museli… Pokračovať v čítaní školenia pre MNO

Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. Konzultačno-softvérová spoločnosť Softec odovzdala do prevádzky systém elektronických služieb občanom, ktorý objednalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako dnes spoločnosť informovala, zrýchli… Pokračovať v čítaní Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

Erasmus pre podnikateľov limit nepozná

Nezisková organizácia Košice 2013 sa nedávno stala súčasťou medzinárodného výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Teraz hľadá ľudí, ktorí majú v hlavách životaschopné podnikateľské plány, alebo začali svoje nápady nedávno realizovať. Ponúka im zahraničnú výmenu a nenahraditeľné skúsenosti. Vďaka niekoľkomesačným pobytom s podporou v podobe finančného príspevku môžu noví a začínajúci podnikatelia získať prax u… Pokračovať v čítaní Erasmus pre podnikateľov limit nepozná

Pracovný seminár HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozýva na pracovný seminár k príprave národnej správy HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR, ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2015 (štvrtok) o 10:00 hod. počas konania festivalu MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2015 v priestoroch SAŽP na Tajovského… Pokračovať v čítaní Pracovný seminár HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR