Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok… Pokračovať v čítaní Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016… Pokračovať v čítaní Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre celoslovenský katalóg jedinečností, do ktorých majú byť zahrnuté najzaujímavejšie artefakty hmotného a nehmotného dedičstva, ako aj prírodné výtvory. Naša agentúra, na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, získava a spracováva údaje o jedinečnostiach nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš. Vychádzame z predpokladu, že každá  obec a… Pokračovať v čítaní REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

Pozvánka na seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na ďalšom seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa tentoraz uskutoční 3.11.2015 v hoteli Kaskády v Sliači. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci… Pokračovať v čítaní Seminár Obnova verejného osvetlenia v Sliači

školenia pre MNO

Znovu otvárame prihlasovanie na bezplatné školenia pre MNO znovu otvárame prihlasovanie na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy: · projektový manažment (1. a 2. časť) · finančný manažment (1. a 2. časť) · základy verejného obstarávania Ako viacerí viete, pre zdĺhavé posudzovanie súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, sme museli… Pokračovať v čítaní školenia pre MNO

Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok Slováci môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi. Konzultačno-softvérová spoločnosť Softec odovzdala do prevádzky systém elektronických služieb občanom, ktorý objednalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako dnes spoločnosť informovala, zrýchli… Pokračovať v čítaní Občania môžu elektronicky požiadať o 40 rôznych štátnych dávok

Erasmus pre podnikateľov limit nepozná

Nezisková organizácia Košice 2013 sa nedávno stala súčasťou medzinárodného výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Teraz hľadá ľudí, ktorí majú v hlavách životaschopné podnikateľské plány, alebo začali svoje nápady nedávno realizovať. Ponúka im zahraničnú výmenu a nenahraditeľné skúsenosti. Vďaka niekoľkomesačným pobytom s podporou v podobe finančného príspevku môžu noví a začínajúci podnikatelia získať prax u… Pokračovať v čítaní Erasmus pre podnikateľov limit nepozná

Pracovný seminár HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozýva na pracovný seminár k príprave národnej správy HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR, ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2015 (štvrtok) o 10:00 hod. počas konania festivalu MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2015 v priestoroch SAŽP na Tajovského… Pokračovať v čítaní Pracovný seminár HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len“ PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v… Pokračovať v čítaní Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

Agentúra pre rozvoj Gemera – Agency for development of Gemer region

PONUKA KTORÁ SA NEODMIETA Tréningový kurz v Portugalsku Agentúra pre rozvoj Gemera hľadá členov „posádky“, ktorí by s nami odcestovali do portugalského mesta Beja a to od 8.5.-15.5.2015 Na našej „lodi“ by sme radi privítali anglicky hovoriaceho účastníka – najlepšie z BB kraja, s ktorým by sme potom mohli aj naďalej spolupracovať! Cieľ kurzu je… Pokračovať v čítaní Agentúra pre rozvoj Gemera – Agency for development of Gemer region