Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 09-03-2015

Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 09-03-2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na konferenciu Implementácia integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020. Konferencie sa uskutočnia v nasledovných mestách: Trenčín, Posádkový klub – 12. marec 2015 Trnava, Dom kultúry – 13. marec 2015 Prešov, Odborový dom kultúry –… Pokračovať v čítaní Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 09-03-2015

Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na konferenciu Implementácia integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 – 2020. Konferencie sa uskutočnia v nasledovných mestách: Trenčín, Posádkový klub – 12. marec 2015 Trnava, Dom kultúry – 13. marec 2015 Prešov, Odborový dom kultúry – 26. marec 2015 Košice, Double Tree by Hilton –… Pokračovať v čítaní Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

Nadácia orange

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange sme opäť ocenili výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venuje. Celkovo sa o ocenenie uchádzalo 101 organizácií v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií spĺňajúcich formálne hodnotiace kritériá v každej z nich určila… Pokračovať v čítaní Nadácia orange

Infoservis – Pozvánka_semináre GPP

Seminár : Európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020, nové požiadavky na verejné obstarávanie“, ktoré sú určené pre osoby zodpovedné za verejné obstarávanie v rámci projektov financovaných z EŠIF v budúcom období do 2020.

Vytvorte logo, ktoré nás bude prezentovať v EÚ za 4.500 eur

Ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo výzvu, aby odborná i laická verejnosť začala predkladať rezortu návrhy loga predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Logo má byť ľahko zapamätateľné, príťažlivé, má osloviť slovenskú verejnosť a byť tiež pozitívne vnímané v celej Európskej únii. Rezort výsledné logo predstaví asi dva mesiace pred začiatkom predsedníctva. Informoval o tom na dnešnej… Pokračovať v čítaní Vytvorte logo, ktoré nás bude prezentovať v EÚ za 4.500 eur

ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015 prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb. Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja… Pokračovať v čítaní ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Povinnosti obcí vyplývajúce z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja

Novela zákona o podpore reginálneho rozvoja (schválená NR SR 15.10.2014) s účinnosťou od 1. januára 2015 prináša samosprávam niekoľko noviniek. Podpora reginonálneho rozvoja okrem Národnej stratégie RR SR a programov rozvoja vyšších územných celkov sa vykonáva aj podľa programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, resp. podľa spoločného programu obcí. Novinkou je pre samosprávy, že… Pokračovať v čítaní Povinnosti obcí vyplývajúce z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja

Informačný seminár k príprave PHSR-Sme pripravení pomáhať pripraveným

Ako sme vás už informovali, od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja (schválená NR SR 15.10.2014) a samosprávam prináša niekoľko noviniek, ktoré majú prispieť nielen k rozvoju jednotlivých obcí ale aj celých regiónov. Túto pomoc vítajú predovšetkým v ekonomicky zaostalých regiónoch, k akým sa dlhodobo radí žiaľ, aj okres Veľký Krtíš. Pomôcť napraviť… Pokračovať v čítaní Informačný seminár k príprave PHSR-Sme pripravení pomáhať pripraveným

Ocenili významné osobnosti na Slovensku

Desiaty novembrový deň bol mimoriadne sviatočný pre účastníkov slávnostného stretnutia v hoteli Bôrik, konaného pri príležitosti odovzdávania rezortných ocenení ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ocenenia sú symbolickým poďakovaním za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov v rámci rezortu. Uznanie mnohým patrí za celoživotnú prácu, ktorou sa zapísali medzi významné osobnosti na Slovensku i v medzinárodnom kontexte. Svojim hodnotovým rebríčkom,… Pokračovať v čítaní Ocenili významné osobnosti na Slovensku

Článok v pokroku – Čo nám prináša nové programové obdobie?

Jedným zo základných pilierov politiky regionálneho rozvoja je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdilelov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Náš región dlhodobo patrí medzi územia, ktoré dosahujú nízke hospodárske ukazovatele a trpia vysokou mierou nezamestnanosti s čoraz nižším vnútorným rozvojovým potenciálom. Nové programové obdobie prináša nielen nové možnosti ale aj určité aj zmenu postojov. Do popredie sa… Pokračovať v čítaní Článok v pokroku – Čo nám prináša nové programové obdobie?