školenia pre MNO

Znovu otvárame prihlasovanie na bezplatné školenia pre MNO

znovu otvárame prihlasovanie na sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy:

· projektový manažment (1. a 2. časť)

· finančný manažment (1. a 2. časť)

· základy verejného obstarávania

Ako viacerí viete, pre zdĺhavé posudzovanie súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, sme museli opakovane presúvať začiatok školení. Dotklo sa to väčšiny termínov. Niektorým nové termíny školení nevyhovujú. V kurzoch sa nám tak uvoľnilo cca 3 – 5 miest.

Viac informácii o školeniach ako aj prihlášku nájdete na www.cvno.sk/aktivity/ Termíny sú už definitívne a nebudú sa presúvať.

Pokiaľ ste nám potvrdili účasť na kurze neprihlasujete sa prosím duplicitne na iný termín.

Kapacita je však stále limitovaná, preto budeme zohľadňovať poradie prihlášok