Pracovný seminár HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozýva na pracovný seminár k príprave národnej správy HABITAT III o rozvoji osídlenia a bývania v SR, ktorý sa uskutoční dňa 28. mája 2015 (štvrtok) o 10:00 hod. počas konania festivalu MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2015 v priestoroch SAŽP na Tajovského ul. 28 v Banskej Bystrici.

Cieľom seminára je odborná diskusia za účelom prepracovania Národnej správy o rozvoji osídlenia a bývania SR. Seminár bude prebiehať v šiestich sekciách zoradených v zmysle štruktúry predpísanej OSN:
1. Demografické problémy miest a výzvy pre Novú agendu pre mestá.
2. Územné a mestské plánovanie: Problémy a výzvy pre Novú agendu pre mestá.
3. Mestská ekonomika: Problémy a výzvy pre Novú agendu pre mestá.
4. Bývanie a základné služby: Problémy a výzvy pre Novú agendu pre mestá.
5. Životné prostredie a urbanizácia: Problémy a výzvy pre Novú agendu pre mestá.
6. Mestská správa a legislatíva: Problémy a výzvy pre Novú agendu pre mestá.

Vzhľadom na to, že jednotlivé sekcie seminára budú prebiehať paralelne, pri prihlasovaní prosím uveďte jednu zo sekcií, na ktorej sa máte záujem zúčastniť.

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť do 18. mája 2015 na adrese: kamila.gejdosova@mindop.sk, následne Vám budú poslané podkladové materiály k semináru.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať:
– Kamila Gejdošová, 02/594 94 640, kamila.gejdosova@mindop.sk
– Lucia Pospišová, 02/594 94 505, lucia.pospisova@mindop.sk