REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESU VEĽKÝ KRTÍŠ

V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre celoslovenský katalóg jedinečností, do ktorých majú byť
zahrnuté najzaujímavejšie artefakty hmotného a nehmotného dedičstva, ako aj prírodné výtvory.
Naša agentúra, na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, získava a spracováva údaje o jedinečnostiach nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš. Vychádzame z predpokladu, že každá  obec a najmä mesto má na svojom území nejakú pozoruhodnosť, ktorá je svojím spôsobom jedinečná a navyše môže byť aj potenciálnym lákadlom pre turistický ruch. Každú pozoruhodnosť je potrebné zdokumentovať, aby bola zachovaná aspoň v tejto forme aj pre budúce generácie.
Jedinečnosť môže byť hmotná  (napr. zámok, hrad, skalný útvar, pomník, jedlo a pod.), ako aj nehmotná (napr. povesť, pieseň, literárne dielo, spoločenská udalosť a pod.) viažúca sa na konkrétnu obec – mesto.
Na základe vyššie uvedených si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu v tejto oblasti. Svoje návrhy jedinečností žiadame zaslať na našu mailovú adresu: rrapoiplie@stonline.sk .  Súčasťou návrhu by mali byť 2 až 4 ilustračné fotografie (v JPG súbore) a krátky popis zaujímavosti. Tiež je potrebné uviesť polohu umiestnenia navrhnutej zaujímavosti. Zaslané fotografie budú využité v propagácií jedinečností, preto je potrebné vyjadrenie autora foto, že súhlasí s ich zverejnením.
O najzaujímavejších regionálnych jedinečností okresu do konca roka 2015 bude vytvorený aj reklamný film a preto Vás žiadame o skoré zaslanie Vašich návrhov.

 

Tlačivo