Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo

Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti.

Ministerstvo životného prostredia totiž plánuje v auguste tohto roka vyhlásiť prvú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre žiadateľov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov. Informovali o tom na návšteve Rožňavy, dňa 08.06.2017 minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie i Environmentálneho fondu. Na zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov či zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je z európskych peňazí vyčlenených 25 miliónov eur: „V týchto projektoch nevidíme len zlepšenie životného štandardu obyvateľov či životného prostredia. Rozbehnutie odpadového hospodárstva prirodzene vytvorí pracovné miesta,“ skonštatoval minister životného prostredia László Sólymos.

Projekty samospráv z najmenej rozvinutých okresov dostanú zelenú aj v rámci podpory z Environmentálneho fondu. „Výhradne pre najmenej rozvinuté okresy pripravujeme jedinečnú možnosť čerpať dotácie na ochranu a užívanie vôd,“ zdôraznil minister. V súčasnosti sa pripravuje špecifikácia činností na rok 2018. Dominovať bude podpora projektov na ochranu vôd a vodných zdrojov, budovanie kanalizácií, ale aj vegetačných čistiarní odpadových vôd v menších obciach alebo vodovodov.

Čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch 8 z 12 okresov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300 tisíc ľudí. Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. „Preto sme sa inšpirovali Rakúskom, kde od roku 2000 zo všetkých ČOV s kapacitou do 500 obyvateľov je do 40 % vegetačných ČOV. Práve tie, pretože majú podstatne nižšie prevádzkové náklady a pomerne jednoduchú údržbu, môžu byť alternatívou pre menšie obce,“ ozrejmil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Hostia zároveň vyzvali predstaviteľov samosprávy, aby využili túto možnosť a ponúkali kvalitné projekty. „Na každom stretnutí so starostami to hovorím a zopakujem to i dnes. Lepšia krajina sa tvorí spoločnými silami samosprávy a vlády,“ uzavrel šéf envirorezortu.

Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-okresy-mozu-coskoro-predkladat-svoje-projekty-na-zlepsenie-zivotneho-prostredia/

S pozdravom,

Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Nám. A.H. Škultétyho 1
990 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: +421474911797
Mobil: +421908961477
e-mail: rrapoiplie@rrapoiplie.sk
web: www.rrapoiplie.sk