Infoservis – Pozvánka_semináre GPP

Seminár : Európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020, nové požiadavky na verejné obstarávanie“, ktoré sú určené pre osoby zodpovedné za verejné obstarávanie v rámci projektov financovaných z EŠIF v budúcom období do 2020.