Informačný seminár k príprave PHSR-Sme pripravení pomáhať pripraveným

Ako sme vás už informovali, od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja (schválená NR SR 15.10.2014) a samosprávam prináša niekoľko noviniek, ktoré majú prispieť nielen k rozvoju jednotlivých obcí ale aj celých regiónov. Túto pomoc vítajú predovšetkým v ekonomicky zaostalých regiónoch, k akým sa dlhodobo radí žiaľ, aj okres Veľký Krtíš. Pomôcť napraviť tento stav majú aj Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktoré pri zohľadnení všetkých špecifík regiónov majú pomôcť predstaviteľom samospráv hľadať a nájsť čo najoptimálnejšie možnosti rozvoja.
Podľa informácií niektorých starostov v poslednej dobe samosprávy čoraz častejšie oslovujú rôzne spoločnosti s ponukou prípravy PHSR a navrhujú finančné riešenia aj s prepojením na dlhodobé záväzky ohľadne prípravy projektov, pričom často nie je zohľadnená skutočná potreba regiónu a vytvárajú sa dokumenty „od stola“.
V snahe pomôcť obciam s finančnou podporou Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja pripravila aj Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia dňa 18. 12. 2014 informačný seminár zameraný na prípravu rozvojových programov obcí. Pre predstaviteľov zúčastnených samospráv priniesol dôležité a podnetné informácie, ktoré spoločne budú s RRA riešiť. Viacero predstaviteľov samospráv si však z dôvodu „ vysokého predvianočného termínu“ dohodli ďalšie konzultačné dni ešte do konca kalendárneho roka. Týkalo sa to predovšetkým novozvolených starostov, ktorí ešte potrebujú trochu času na to, aby sa v úrade udomácnili a potom si dokázali spoločne s obecnými zastupiteľstvami stanoviť priority rozvoja.
Veľa úspešných projektov realizovaných s pomocou agentúry, vďaka ktorým sa už podarilo čerpať mnoho financií z eurofondov sú zárukou toho, že predstavitelia samospráv sa môžu zveriť do odborných rúk a získať potrebnú pomoc pre ich ekonomický a hospodársky rozvoj.

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Veľký Krtíš ďakuje za dobrú spoluprácu všetkým spolupracujúcim organizáciám, samosprávam aj fyzickým osobám v roku 2014 a verí, že aj v nasledujúcom roku 2015 sa podarí vďaka čerpaniu eurofondov zvyšovať celkový rozvoj regiónu stredného Poiplia.. Pre všetkých je tu RRA aj v novom roku pripravená pomáhať všetkým, ktorí požiadajú o jej odbornú pomoc.