Ruiny Pustého kostola – Veľká Čalomija

Extravilán obce Veľká Čalomija CKN č. 841 Kostol bol archeologickým výskumom datovaný do 12. storočia, kostol dopĺňa skupiny doteraz známych tehlových dedinských kostolov, ktorých rozšírenie je charakteristické pre nížinaté oblasti, kde bol nedostatok stavebného kameňa Ruina kostola vykazuje vysokú mieru pamiatkových hodnôt. Kostol sa nachádza v regióne historického Hontu, v oblasti s vysokou koncentráciou sakrálnych… Pokračovať v čítaní Ruiny Pustého kostola – Veľká Čalomija

Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi Ing. Aladár Zsélyi, priekopník aviatiky (pozn. odvetvie vedeckej a technickej činnosti, zaoberajúce sa lietaním pomocou strojov a zariadení) sa narodil v susednej obce Čeláre dňa 12. decembra 1883. Študoval v Lučenci. Vysokú školu technickú ukončil ako strojný inžinier v Budapešti. Už ako študent sa zaujímal o aviatiku. V roku 1909… Pokračovať v čítaní Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

Šóšárske pramene – Šóšár (Slanisko)

15.12.2015 Šóšár stojí v bezprostrednom susedstve miesta, kde ešte v 16. storočí stála pôvodná obec Želovce, a podľa archeologických výskumov bolo toto miesto nepretržite osídlené už od doby sťahovania národov. Všade na okolí sa pôda intenzívne využívala pre poľnohospodárske účely, toto miesto však práve pre existenciu minerálnej vody zostalo zachované ako lesopark dodnes. Pôvodne boli… Pokračovať v čítaní Šóšárske pramene – Šóšár (Slanisko)

Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

Ing. Aladár Zsélyi, priekopník aviatiky (pozn. odvetvie vedeckej a technickej činnosti, zaoberajúce sa lietaním pomocou strojov a zariadení) sa narodil v susednej obce Čeláre dňa 12. decembra 1883. Študoval v Lučenci. Vysokú školu technickú ukončil ako strojný inžinier v Budapešti. Už ako študent sa zaujímal o aviatiku. V roku 1909 napísal knihu „Zásady konštrukcie lietadiel“.… Pokračovať v čítaní Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Modrý Kameň

Hradný komplex sa skladá z hornej časti goticko-renesančnej zrúcaniny na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa. Prvé písomné zmienky o hrade sú z druhej polovice 13. Storočia. Staviteľmi a majiteľmi hradu bola až do polovice 19. storočia uhorská šľachtická rodina Balašovcov, do ktorej patril aj významný uhorský renesančný básnik Valentín Balaša. V 16. storočí podľahol… Pokračovať v čítaní SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek – Modrý Kameň

Ipeľský most Katalin

Po 68 rokoch v roku 2012 obnovili cestné spojenie medzi obcami Peťov a Pösténypuszta (HU). Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov a nadväzujúcich ciest bola podpísaná 16. novembra 2007. Mostný objekt má dĺžku 75 metrov a 10 centimetrov a… Pokračovať v čítaní Ipeľský most Katalin

Pamätný dom Kálmána Mikszátha – Sklabiná

V obci Sklabiná v okrese Veľký Krtíš sa 16. januára 1847 narodil veľký maďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth, autor takých známych románov ako Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán alebo Čierne mesto. Jeho rodný kraj s nenapodobniteľnou atmosférou sa stal najväčším zdrojom jeho literárnej tvorby. Rodný dom Kálmána Mikszátha už nestojí, zbúrali ho v roku 1968.… Pokračovať v čítaní Pamätný dom Kálmána Mikszátha – Sklabiná