Pamätný dom Kálmána Mikszátha – Sklabiná

V obci Sklabiná v okrese Veľký Krtíš sa 16. januára 1847 narodil veľký maďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth, autor takých známych románov ako Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán alebo Čierne mesto. Jeho rodný kraj s nenapodobniteľnou atmosférou sa stal najväčším zdrojom jeho literárnej tvorby. Rodný dom Kálmána Mikszátha už nestojí, zbúrali ho v roku 1968. Na kraji obce, oproti cintorínu, však stojí dom, do ktorého sa spisovateľovi rodičia presťahovali v roku 1852 a kde románopisec prežil svoje detstvo a študentské roky. V tomto pamätnom objekte nájdeme stálu expozíciu o jeho živote a diele pod názvom Tu prežil… Pamätná výstava Kálmána Mikszátha.Rodina Kálmána Mikszátha sa usadila v obci Sklabiná v roku 1843. Rodiný dom K. Mikszátha už nestojí, zbúrali ho v roku 1968. Zachoval sa však dom na kraji obci oproti cintorínu, kam sa rodičia spisovateľa presťahovali v roku 1852. K. Mikszáth tu strávil detstvo a vracal sa sem počas štúdií v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. Dnes je tu stála expozícia venovaná jeho životu a tvorbe.
Pamätný dom Kálmána Mikszátha prevádzkuje SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou.
8. Využiteľnosť, stav, perspektívy a potenciál využitia:
Po celkovej rekonštrukcii a vybudovaní novej výstavy v roku 2006 je pamätný dom sprístupnený verejnosti. Memoriálnu výstavu a novú expozíciu, ktorá prezentuje život Kálmána Mikszátha a Sklabinčanov na prelome 19. storočia, si návštevníci môžu pozrieť každý deň, okrem pondelka, od 10.00 do 17.00.