Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

Priekopník letectva Ing. Aladár Zsélyi

Ing. Aladár Zsélyi, priekopník aviatiky (pozn. odvetvie vedeckej a technickej činnosti, zaoberajúce sa lietaním pomocou strojov a zariadení) sa narodil v susednej obce Čeláre dňa 12. decembra 1883. Študoval v Lučenci. Vysokú školu technickú ukončil ako strojný inžinier v Budapešti. Už ako študent sa zaujímal o aviatiku. V roku 1909 napísal knihu „Zásady konštrukcie lietadiel“. Bola veľmi úspešná (mala tri vydania). Publikovaná bola aj v Nemecku. Aladár Zsélyi bol známy aj ako konštruktér lietadiel a pilot. Už jeho prvé lietadlo vzbudilo veľkú pozornosť. Mechanikom jeho lietadla bol slovenský pilot Andrej Kvas. V roku 1910 Zsélyi so svojim lietadlom vzlietol a bezpečne pristál. Zúčastnil sa na veľkej medzinárodnej súťaži v lietaní. Žiaľ, neúspešne. V roku 1911 sa vydáva na študijnú cestu do Francúzska. Po návrate pracuje na plánoch a konštrukcii stroja. V roku 1913 píše knihu „Plynová turbína“. Podľa jeho plánov bolo zostrojené lietadlo, ktoré letelo rýchlosťou 170 km/h. Na jar 1914 Zsélyi pri skúšobnom lete havaroval a utrpel ťažké poranenia, ktorými 1. júla 1914 podľahol. Podľa jeho posledného želania bol pochovaný v susednej dedine Čeláre.
Vďaka usilovnej práci miestnych zberateľov zariadili v obci Bušince národopisnú izbu. Treba spomenúť aj meno už nežijúceho kronikára, učiteľa Jozefa Budaya, nežijúcej Márii Bomborovej, ktorá prispela k záchrane pokladov z dávnej minulosti a jej zásluhou je i zariadenie Dedinského múzea v obci Bušince. Ďalej občan, amatérsky sa venujúci archeológii, Pavel Pišák, ktorý zozbieral nespočetné množstvo nálezov a boli to aj ďalší občania, ktorí obohatili poznanie.

Budova dedinského múzea v ktorej sa nachádza aj pamätná izba Aladára Zsélyiho v súčasnosti je uzatvorená z dôvodu jej rekonštrukcie. Po ukončení stavebných prác múzeum bude znova dostupná širokej verejnosti.