Ipeľský most Katalin

Po 68 rokoch v roku 2012 obnovili cestné spojenie medzi obcami Peťov a Pösténypuszta (HU). Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov a nadväzujúcich ciest bola podpísaná 16. novembra 2007. Mostný objekt má dĺžku 75 metrov a 10 centimetrov a na slovenskej strane k nemu vedie novovybudovaná vyše kilometer dlhá cesta.
Pôvodná cesta číslo 2 na trase Budapešť – Košice na viacerých miestach pretínala rieku Ipeľ, medzi inými aj v oblasti Peťov – Pösténypuszta. Premostenie bolo v minulosti veľmi využívané. V roku 1894 preto nahradili pôvodný drevený most oceľovým mostom. V roku 1944 nemecké vojská pravobrežnú časť mosta vyhodili do vzduchu a most prestal plniť svoju funkciu.
Pred obnovou mosta obyvatelia žijúci v pohraničnej oblasti museli na druhý breh rieky Ipeľ cestovať obchádzkou, ktorá má takmer 40 kilometrov. Hlavným iniciátorom cezhraničnej investície bolo Občianske združenie pre Obnovu Ipeľských mostov v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia. Občianske združenie za túto činnosť v roku 2012 získalo ocenenie ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarka „Za dobré susedstvo a porozumenie“. Táto cena sa každoročne udeľuje za významný prínos v maďarsko-slovenských vzťahoch.
Vo veku nedožitých 51 rokov zomrela 6. marca 2011 zakladateľka Občianskeho združenia pre obnovu Ipeľských mostov Katalin Molnár. Práve ona sa výrazným spôsobom pričinila o to, že v súčasnosti fungujú už dva obnovené mosty cez rieku Ipeľ. Na jej počesť most medzi obcami Peťov a Pösténypuszta nesie meno Katalin.

Most patrí medzi prvé 2 mosty, ktoré boli obnovené cez hraničnú rieku Ipeľ, čo je výraznou historickou udalosťou. Udržateľnosť zabezpečuje Banskobystrický samosprávny kraj.
V dôsledku vybudovania mosta cez hraničnú rieku Ipeľ výrazne sa zlepšila dostupnosť obcí pozdĺž štátnych hraníc. Obnovili sa rodinné, priateľské a obchodné vzťahy, zahájila sa kultúrna a inštitucionálna spolupráca. V nadväznosti na túto investíciu v roku 2014 boli zrekonštruované aj cestné komunikácie, ktoré vedú k mostu s pozitívnym dopadom aj na rozvoj cestovného ruchu. Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov a Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia podporuje výstavbu aj ďalších ipeľských mostov.