PRV Širokopásmy internet

vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_z_programu_rozvoja_vidieka_slovenskej_republiky_2007_2013

Multifunkčné poľnohospodárstvo

Informácie o projekte Žiadateľ: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Cieľ projektu : Zvýšenie informovanosti o možnostiach multifunkčného poľnohospodárstva a nástrojoch trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Výsledky: Prostredníctvom prezentácií a workshopov organizovaných pre rozdielnu vekovú kategóriu uchádzačov sa preferovali témy zamerané hlavne na možnosti financovania poľnohospodárstva pomocou štrukturálnych fondov, písanie projektov, poľnohospodárstvo a ochrana… Pokračovať v čítaní Multifunkčné poľnohospodárstvo

Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Euroregión Neogradiensis Lučenec a ďalšími partnermi projektu sú: ZR-JS RRA Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj, Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. a NEOGRADIENSIS Régió Egyesület Salgótarján z MR. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok… Pokračovať v čítaní Rozvoj cezhraničného prístupu znižovania štrukturálnej nezamestnanosti

Implementácia projektu s názvomImplementácia projektu s názvom

Naša agentúra je koordinátorom a zároveň partnerom projektu. Žiadateľom projektu je Ipeľský Euroregión a ďalšími partnermi projektu sú: Ipoly Euroregió/MR/, Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron, Obec Čeláre, Obec Kiarov, Obec Vrbovka, Obec Kováčovce, Obec Őrhalom/MR/, Obec Hugyag,/MR/ Obec Ludányhalászi Község/MR/, Szécsény Város Önkormányzata/MR/. Projekt bol podaný v rámci výzvy na podávanie projektov pre I. oblasť systému… Pokračovať v čítaní Implementácia projektu s názvomImplementácia projektu s názvom