„Yes, students can!“ 2014: štatút programu a žiadosť

• O grant môžu žiadať študenti vysokých škôl a univerzít na Slovensku.
• Žiadosť podávajú študenti v tímoch o 2 až 5 ľuďoch.

Cieľ projektu musí spĺňať aspoň jeden z nasledovných zámerov:
• Verejnoprospešný charakter (zdravie, šport, sociálne a komunitné projekty, umenie, tradičná kultúra, vzdelávanie, životné prostredie, veda a výskum)
• Organizovanie dobrovoľníckeho podujatia
Výška grantu
Spoločnosť PwC podporí prvých 5 projektov (viď časť hodnotenie projektov ďalej) grantom vo výške 800 EUR.
Časový harmonogram
• 3. februára 2014: Vyhlásenie grantového programu
• 16. marca: Uzávierka pre prijímanie žiadostí do grantového programu
• 17. marca – 30. marca: Triedenie a kontrola žiadostí, výber 10 projektov Komisiou pre hlasovanie
• 31. marca: Spustenie hlasovania fanúšikov našej facebookovej stránky www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko
• 10. apríla o 16.00: Ukončenie hlasovania, oznámenie výsledkov grantového programu
• 18. apríla : Zmluvy s úspešnými žiadateľmi, poukazovanie finančných prostriedkov
• do 15. novembra: Realizácia projektov, monitoring
• 30. novembra 2014: Uzávierka pre prijímanie záverečných správ a vyúčtovaní