Nadácia TB – Stredoškoláci idú do sveta

Nadácia TB – Stredoškoláci idú do sveta

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporí tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. Pritom nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.
Plánovaná výška grantu: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2014