Výzva číslo I. ÚSVRK 2014

Výzva číslo I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Účel a základny cieľ: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Dátum vyhlásenia
26. február 2014
Termín uzávierky
14. apríl 2014
Disponibilný objem zdrojov
620 000 €