TRÚBIACI KAMEŇ „TK“ – Sucháň

TK je sopečného pôvodu, zapustený do sopečného brala.Trúbiace otvory sú vysekané ľudskou rukou,
ako aj štvorčíslie, ktoré sa môže prečítať ako rok 1794 alebo 1552 – toto je rok keď Turci boli v tomto
kraji.Na kameni sú obrazce, ktoré sú akýmsi značením terénu. K TK sa viaže povesť Turčianka. Do kameňa sa trúbi do horného otvoru na spôsob trubky.

Trúbiaci kameň je rarita celého Slovenska, je navštevovaný návštevníkmi nielen zo Slovenska, ale
aj zo zahraničia.
K TK vedie z obce náučný chodník – zelená značka – na pešo alebo na bicykli, trasa trvá cca 1:30 hod.,
Pod TK je informačná tabuľa – udáva stručnú históriu a správne trúbenie.
Je v starostlivosti obce
Trúbiaci kameň doporučujeme navštevovať od jarných mesiacov do jesene.
Návštevníci obce, školské výlety

O Trúbiacom kameni sa dočítate v brožúrke „Sucháň – „tak si tu žijeme“, ako aj publikácii „Prírodné dedičstvo obce Sucháň“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce Sucháň : www.obecsuchan.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA