Hrušov a okolité lazy

Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím tradičnej ľudovej kultúry regiónu Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté kultúrne tradície nášho ľudu a to nielen tým, že predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale predovšetkým tým, že navštevníkom priblíži, z čoho kultúrne dedičstvo pramení a k tomu sú prispôsobené 4 programové úrovne festivalu: ukážky hospodárskeho života na lazoch, ochutnávka regionálnych špecialít v tkzv. Hontianskych dvoroch, ukážky prác ľudových remeselníkov z celého Slovenska a scénické programy nielen na zaujímavom prírodnom amfiteátry ale i na Lesnej scéne a Pódiu pri vežičke.
Jedinečnosť festivalu spočíva najmä v tom, že sa neodohráva len v amfiteátry, ale v celej dedine a v priľahlých lazoch. Ďalej je to samotná dramaturgia festival kde nie sú hlavným zámerom len folklórne vystúpenia ale aj ukážky pôvodných hospodárskych prác, ochutnávky miestnych špecialít v Hontianskych dvoroch, remeselná zručnosť z celého Slovenka a propagácia autentického folklóru regiónu Hont ale aj ostatných regiónov Slovenska i zahraničia. Obec tento festival organizuje ako hlavný usporiadateľ najmä za pomoci miestnych obyvateľov a v spolupráci s miestnymi spolkami a organizáciami, prispievateľmi a súkromnými podnikateľmi.