Dom ľudového bývania č. 7 – Sucháň

Pochádza z r.1870, je vlastníctvom obce, zapísaný v ÚZKP. Postavený je z kameňa spájaný zemou pospájanou plevami, podlahy a povala je z dusanej hliny, vonkajšie a vnútorné omietky sú hlinené, vybielené vápnom. Strecha bola slamená, v roku 2012 bola vymenená za pevnú krytinu.
Dokumentuje historicko-etnografickú expozíciu obce.
O Dome ľudového bývania sa dočítate v brožúrke „Sucháň – „tak si tu žijeme“, ako aj publikácii „Prírodné dedičstvo obce Sucháň“, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce Sucháň : www.obecsuchan.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA