MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PRO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR MLÁDEŽE A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV

Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. ČÍSLO: SLUŽBY/D/1/2014, Maximálna suma dotácie pre všetkých žiadateľov je 80 % z oprávnených nákladov. Maximálna suma dotácie pre žiadateľa, ktorý poskytuje služby na
– regionálnej úrovni je 25 000 EUR
– nadregionálnej úrovni je 50 000 EUR.
Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 27. januára 2014 do 12:00 hod.