Orange – Darujte Vianoce

Orange – Darujte Vianoce

Programu Darujte Vianoce umožňuje ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba rodina, domov, alebo zdravie. S finančnou podporou Nadácie a vašou pomocou pomáha program sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo nepriaznivej situácii a práve počas Vianoc ju citlivejšie prežívajú. Základným princípom programu je, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného.
Zverejnenie výzvy: 8. október 2014
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014