Ocenili významné osobnosti na Slovensku

Desiaty novembrový deň bol mimoriadne sviatočný pre účastníkov slávnostného stretnutia v hoteli Bôrik, konaného pri príležitosti odovzdávania rezortných ocenení ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Ocenenia sú symbolickým poďakovaním za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov v rámci rezortu. Uznanie mnohým patrí za celoživotnú prácu, ktorou sa zapísali medzi významné osobnosti na Slovensku i v medzinárodnom kontexte. Svojim hodnotovým rebríčkom, profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami sa stali vzormi, inšpiráciou a príkladom hodným nasledovania.
Poďakovanie všetkým 52 oceneným, medzi ktorými boli ľudia pracujúci na úseku poštových služieb, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, autobusovej dopravy, vodnej dopravy, pozemných komunikácií, výstavby a stavebníctva predniesol a ocenenia odovzdal štátny tajomník MDVRR SR Viktor Stromček.
Za významný prínos v oblasti regionálneho rozvoja boli udelené nasledovné ocenenia:
„Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“:
Ing. Jánovi Pavlíkovi, PhD.
Ing. Jozefovi Takácsovi
„Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaslúžilý zamestnanec“:
Mgr. Márii Lőrincz
Ing. arch. Viere Juricovej-Melušovej
„Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu“:
PhDr. Andrei Hagovskej
Mgr. Petrovi Rázusovi