Nadácia SLSP – Otvorený grant 2014

Nadácia SlSp – Otvorený grant 2014

Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo každom regióne. Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu.
O podpore rozhodovali len zamestnanci Tatra banka Groupv elektronickom hlasovaní.
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. december 2014