Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis III. ročník

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis III. ročník grantového programu „Podpora zdravotne postihnutých športovcov. Na podporu zdravotne postihnutých športovcov 13,5 tisíc eur

Na základe pozitívnych ohlasov a vynikajúcich výsledkov, ktoré počas predošlých dvoch rokov dosiahli športovci so zdravotným hendikepom, vyhlasuje Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis III. ročník grantového programu „Podpora zdravotne postihnutých športovcov“. Jeho cieľom je pomôcť mimovládnym organizáciám v aktivitách zameraných na podporu športovania ľudí so zdravotným hendikepom. Pre rok 2014 je na tento účel vyčlenených 13,5 tisíca eur. Za tri roky dosiahne suma venovaná na tieto aktivity celkovo 45,5 tisíc eur. Žiadosti o finančnú podporu projektov je možné posielať do soboty 15. marca 2014 prostredníctvom webového portálu www.darca.sk. Výsledky výberu žiadostí o finančnú podporu budú zverejnené 15. apríla. Zrealizovať jednotlivé projekty je potrebné v období od 30. apríla do 31. augusta 2014.