Nadácia TB – Vedieť viac

Nadácia TB – Vedieť viac

Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách. Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
Plánovaná výška grantu: 30 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Zverejnenie výzvy: 2. máj 2014
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. jún 2014