Nadácia TB – E-Talent

Nadácia TB – E-Talent

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom
už počas vysokej školy.
Plánovaná výška grantu: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Zverejnenie výzvy: 22. september 2014
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014