Infoservis – Súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu

Infoservis – Súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu

Hľadáme talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu

Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu. Na výhercov čakajú okrem ceny ministra aj odmeny v podobe poukážok na nákup elektrotechniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

„Naším cieľom je podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy a zlepšiť ich motiváciu na aktívne zapájanie sa do diania v rezorte,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

Do súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Súťažný projekt má za cieľ propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Zvolená destinácia sa musí nachádzať na území príslušného samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 20. 3. 2015.