Agentúra pre rozvoj Gemera – Agency for development of Gemer region

VÝZVA PRE VINOHRADNÍKOV: Reštrukturalizácia vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, ktorí na území SR užíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu:
– právnické osoby
– fyzické osoby
Opatrenia reštrukturalizácie vinohradov a ich kombinácia:
• zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu
– je zamerané na vysadenie nového vinohradu so zmenenou
– odrodovou skladbou pri zachovaní výmery vinohradu
– zmenu sponu s počtom krov najmenej 4000 ks/ha a možno ju kombinovať s opatrením presun vinohradu a s opatrením vyklčovanie
• zmena sponu – len pre vinohradnícku oblasť Tokaj
– je zamerané na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu – len na kvalifikovaných tokajských honoch vo vinohradníckej oblasti Tokaj
– opatrenie zmena sponu – možno kombinovať s opatrením – presun vinohradu a s opatrením vyklčovanie
• presun vinohradu
– je zamerané na využívanie kvalitnejších vinohradníckych plôch alebo kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu
– opatrenie presun vinohradu možno kombinovať
s opatreniami zmena odrôd, zmena sponu a vyklčovanie
• vyklčovanie
– zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča vrátane podzemných častí a opornej konštrukcie z vinohradu
– opatrenie vyklčovanie sa musí kombinovať s jedným alebo viacerými opatreniami a musia sa začať vykonávať do 2 rokov po ukončení opatrenia vyklčovanie

Predkladanie žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov: do 30.4.2015