Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Odosielateľ
RRA Poiplie (doručené 20. 4. 2015, 09:54)
Prijímateľ
Lőrincz Nóra
Predmet
Fw: Infoservis: Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia
HTML Plain Hlavičky Originál

—–Pôvodná správa—–
From: RRA Poiplie
Sent: Friday, March 20, 2015 9:27 AM
To: Balog nad Ipľom ; Bárorová ; Busince ; Cebovce ; Čeláre ; Čelovce ;
Dačov Lom ; Dolinka ; Dolná Strehová ; Dolné Plachtince ; Dolné Strháre ;
Ďurkovce ; Glabušovce ; Horná Strehová ; Hrušov ; Chrastince ; Chrťany ;
Kamenné Kosihy ; Kiarov ; Kleňany ; Koláre ; Kosihovce ; Kosihy nad Ipľom ;
Kováčovce ; Lesenice ; Maký Krtíš ; Malá Čalomija ; Malé Straciny ; Malé
Zlievce ; Modrý Kameň ; Muľa ; Nenince ; Nová Ves ; Obec Horné Strháre ;
Obec Ľuboriečka ; Obec Slovenské Kľačany ; Obeckov ; OcU Želovce ; Olováry ;
Opat.N.Ves ; Pôtor ; Príbelce ; Secianky ; Seľany ; Senné ; Sklabina ;
Sl.Darmoty ; Stredné Plachtince ; Sucháň ; Širákov ; Trebušovce ; Velka
Calomija ; Velka Ves ; Velka Ves nad Iplom ; Veľké Straciny ; Veľké Zlievce
; Veľký Lom ; Veľlký Krtíš ; vieska ; Vinica ; Vrbovka ; Záhorce ; Závada ;
Mesto Fiľakovo ; Mesto Fiľakovo ; Mesto Lučenec ; obec Ábelová ; Obec Belina
; Obec Biskupice ; Obec Boľkovce ; Obec Budina ; Obec Bulhary ; Obec Buzitka
; Obec Čakanovce ; Obec Čamovce ; Obec Divín ; obec Dobroč ; obec Fiľakovské
Kováče ; Obec Gregorova Vieska ; Obec Halič ; obec Holiša ; Obec Jelšovec ;
Obec Kalonda ; Obec Kotmanova ; Obec Lehôtka ; Obec Lentvora ; Obec Lipovany
; Obec Lovinobaňa ; Obec Ľuboreč ; Obec Lupoč ; Obec Mašková ; Obec
Mikušovce ; Obec Mučín ; Obec Mýtna ; Obec Nitra nad Ipľom ; Obec Nové Hony
; Obec Panické Dravce ; obec Píla ; Obec Pinciná ; obec Pleš ; obec
Podrečany ; Obec Polichno ; Obec Praha ; Obec Prša ; Obec Radzovce ; Obec
Rapovce ; obec Ratka ; obec Ružina ; obec Šiatorska Bukovinka ; obec Šíd ;
obec Šurice ; obec Tomášovce ; obec Trenč ; obec Tuhár ; Obec Veľká nad
Ipľom ; Obec Veľké Dravce ; Obec Vidiná ; Stará Halič Obec ; Šávoľ Obec ;
Točnica Obec
Subject: Infoservis: Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na
modernizáciu osvetlenia

Pripravuje sa nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia,
ktorá bude vyhlásená v apríli tohto roka.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dňa 19.3.2015 vyhlásenie novej
výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V
prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného
osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu
zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú
výzvu.
Dôvody, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy je
päť:

1. Energetická efektívnosť;
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu
modernizácie sústav verejného osvetlenia;
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace
znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva;
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky;
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou
starých zariadení).