VÝZVA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Stredné školy a technika 2015

Oprávnení žiadatelia:
– stredné školy s technickým zameraním so sídlom na území SR

Ciele grantového programu:
– Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
– Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku
– Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Každý podporený projekt dostane:
– Účasť na školení (v Bratislave alebo v Žiline, november/december 2015)
– 2ks Y Robotov
– Didaktický materiál (učebnica)
– Možnosť zúčastniť sa súťaže Y robot Cup 2015 počas výslednej prezentácie a vyhrať lákavé ceny

Doručenie projektov do Nadácie: 23.10.2015
Podpora maximálne 6 projektov
Maximálna suma pridelenej podpory je 3 500 €

Viac info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti – tč : 0948 001 079